Företag

Flera företag som tillåter sina anställda träna på arbetstid ser en minskad sjukfrånvaro och ett bättre resultat från sina anställda.

Låt oss hjälpa era anställda att träna på arbetstid. Vi anpassar träningen både till individ och även till grupp.